Informații privind prelucrarea datelor

În conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 (denumit în continuare „Politică de confidențialitate”), informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care călătoresc în timpul pandemiei COVID-19 (Coronavirus) sunt prezentate mai jos.
 

1) CONTROLUL DATELOR

Controlul datelor cu caracter personal este realizat de FlixMobility GmbH (denumit în continuare „FlixBus”), cu sediul social pe Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, reprezentat de directorii generali André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert. (denumit în continuare „operatorul de date cu caracter personal”).

Puteți contacta operatorul de date cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: servizioclienti@flixbus.it.

Conform art. 37 din Politica de confidențialitate, FlixBus a numit un responsabil pentru protecția datelor (responsabil de protecția datelor - „DPO”), care poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: data.protection@flixbus.com; adresă: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Germania.
 

2) TIPURI DE DATE PROCESATE

Conform scopurilor și modurilor prezentate în prezenta politică, informațiile procesate se referă la: 

2.1 informații furnizate de pasageri prin intermediul datelor personale completate la achiziționarea biletelor FlixBus care sunt procesate, cu referire la următoarele aspecte:

a) Pasagerii dețin un certificat verde COVID-19, sunt excluși din campania de vaccinare din cauza vârstei sau sunt scutiți de vaccinare pe baza unui certificat medical;

b) Pasagerii nu au intrat în contact cu o persoană bolnavă de COVID-19 în ultimele 2 zile înainte de debutul simptomelor și până la 14 zile după debutul simptomelor. Perioada de 14 zile va fi redusă la 7 în cazul călătorilor vaccinați;

c) Pasagerii se angajează să informeze autoritățile sanitare responsabile și compania de transport în cazul în care apar simptome de COVID-19 în decursul a 8 zile de la încheierea călătoriei;

d) În cazul rezervărilor efectuate pentru mai mulți pasageri, aceștia confirmă că locuiesc la același domiciliu, că sunt rude sau că au relații interpersonale stabile cu ceilalți pasageri incluși în rezervare.

2.2 Temperatura corporală la momentul îmbarcării nu trebuie să depășească 37,5 °C.
 

3) SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul unic de a preveni infecția cu COVID-19, în conformitate cu „Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” (Liniile directoare privind informațiile clienților și procedurile de organizare pentru prevenirea răspândirii COVID-19 cu privire la transportul public) adoptate prin ordin emis de Ministerul Sănătății la 30 august 2021.

Prin urmare, baza legală a prelucrării datelor este:

  •   pentru îndeplinirea obligațiilor legale și pentru implementarea Liniilor directoare menționate anterior, precum și a legislației în vigoare pentru prevenirea infecției cu COVID-19;

  • în scopul verificării, exercitării sau apărării unui drept într-o instanță de judecată sau ori de câte ori autoritățile judiciare își exercită funcțiile judiciare (aceasta este baza legală pentru stocarea datelor timp de 60 de zile de la starea de urgență).
     

4) FURNIZAREA DATELORȘICONSECINȚELE UNUI POTENȚIALREFUZ

Furnizarea datelor este o condiție prealabilă obligatorie pentru călătoria cu FlixBus. Refuzul de a furniza datele personale împiedică utilizatorii să aibă acces la autocarele companiei.
 

5) PROCESAREA DATELOR

Datele sunt prelucrate exclusiv de către companie, care acționează în conformitate cu instrucțiunile specifice furnizate în conformitate cu scopurile și modurile de prelucrare a datelor.

Compania prelucrează datele în conformitate cu principiile legalității, onestității, transparenței, exactității, integrității și nu într-o manieră excesivă, ci relevantă și necesare în raport cu scopurile îndeplinite, oferind protecția vieții private și a drepturilor dumneavoastră.
 

6) TIMPUL DE PROCESARE

Informațiile menționate la par. 2 al prezentei politici nu sunt stocate pe serverele FlixBus, dar vor conta ca o cerință pentru achiziționarea biletelor FlixBus. În plus, datele privind temperatura corporală a pasagerului nu sunt înregistrate și stocate de către Companie.
 

7) COMUNICAREA DATELOR

Datele cu caracter personal nu vor fi divulgate și nici nu vor fi comunicate terților, cu excepția cazului în care acest lucru este cerut de dispoziții legale specifice (de exemplu, cereri de la autoritățile sanitare).
 

8) DREPTURILE PĂRȚILOR INTERESATE

Conform art. 13 din Politica de confidențialitate, veți putea oricând să vă:

a) Revendicați accesul la datele dvs. personale, precum și modificarea sau ștergerea acestora sau limitarea prelucrării acestora.

b) Opuneți prelucrării datelor dvs. personale.

c) Exercitați dreptul la portabilitatea datelor dvs.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate fără formalități, contactând operatorul de date la următoarele adrese: prin e-mail: data.protection@flixbus.com; prin poștă: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Germania.