Informații legale

Emitent
FlixMobility GmbH

Contact::
Adresă: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München Germania
Telefon: +40.376.300.111
E-Mail: info@flixbus.ro

* (De reținut: taxele pentru apeluri de pe telefoane fixe și mobile depind de tarifele fiecărui furnizor.)

Directori generali
André Schwämmlein
Arnd Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert

Registrul comerțului: 
Tribunalul districtual din München, HRB 197620

Cod de TVA:
DE 283764680

Responsabil pentru conținut conf. secțiunii 55 II din RStV
Daniel Krauss
Birketweg 33
80639 München
E-Mail: info@flixbus.ro


Responsabilitatea pentru conținut
Conținutul site-ului nostru web a fost elaborat cu foarte multă atenție. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru corectitudinea, integralitatea și actualitatea conținutului. În calitate de furnizor de servicii, suntem responsabili în conformitate cu secțiunea 7, alineatul 1 din TMG pentru conținutul propriu de pe aceste pagini, conform legislației în vigoare. În conformitate cu secțiunile 8 - 10 din TMG, furnizorii de servicii nu au obligația de a monitoriza informațiile străine transmise sau stocate sau de a investiga circumstanțele care indică activități ilegale. Obligațiile de a elimina sau de a bloca utilizarea informațiilor în conformitate cu legislația în vigoare nu sunt afectate. Cu toate acestea, răspunderea relevantă este posibilă numai de la data aflării unei anumite abateri. Vom elimina orice conținut imediat ce primim o notificare privind astfel de abateri.

Un nou Regulament UE (524/2013) a intrat în vigoare pe 09/01/2016. Comercianții online sunt acum obligați să includă pe site-ul propriu un link la Platforma OS a Comisiei Europene. Site-urile de pe platforma UE sus menționată trebuie finalizate până pe 15/02/2016, pentru a permite întreprinderilor și consumatorilor să medieze disputele legate de contractul de cumpărare online nou introdus și/sau de contractul de servicii online. Se preconizează că plângerile publicate pe platforma OS vor fi transmise consiliilor de arbitraj din țările respective în care operează comercianții online.