I. Pentru FlixCompanies: Termeni și condiții generale de transport

Status: 20.11.2023

1 Aplicarea acestor condiții

Condițiile de transport se aplică transportului de pasageri cu autocarul în rețeaua FlixBus. Mijloacele de transport sunt destinate transportului de pasageri.

1.1 Condițiile de transport se aplică transportului pasagerilor în rețeaua Flix SE (denumită în continuare: „Flix”) în conformitate cu Regulamentul UE nr. 181/2011. Vehiculele sunt folosite pentru transportul pasagerilor. În măsura în care serviciul este prestat de partenerii de cooperare (denumiți în continuare: „Parteneri”), termenii și condițiile generale de afaceri și condițiile specifice de transport ale acestora se vor aplica exclusiv. Acestea pot fi găsite pe site-urile web ale Partenerilor. Vă rugăm să rețineți că acestea pot fi disponibile numai în limba engleză. Partenerii nu își asumă nicio obligație de transport folosind marca FlixBus, cu excepția legăturilor 96 Viena - Graz și X96 Aeroportul Viena - Graz, care sunt operate de Dr. Richard Linien & co KG.

2 Dreptul la transport

2.1 Dreptul la transport apare atunci când a fost încheiat un contract de transport.

2.2 Confirmarea rezervării (a se vedea art. 3.1) dă dreptul pasagerului să se deplaseze de la locul de plecare și destinație care sunt indicate pe bilet. Conform prevederilor legale nu este permisă o urcare la o staţie ulterioară sau o coborâre la o staţie anterioară celor menţionate pe bilet.

2.3 În cazul rezervării biletelor la bordul vehiculelor, obligaţia de a efectua transportul pasagerului apare doar dacă există suficiente locuri libere pentru întreaga distanță de parcurs.

2.4 La opririle la solicitare există obligația de transporta pasagerii, doar în cazul în care se face o rezervare de la sau până la această stație, în intervalul corespunzător termenului de rezervare în avans. Opririle la solicitare sunt prezentate ca atare în graficul de transport. Perioadele de rezervare în avans corespunzătoare le găsiţi în fiecare program de mers al autocarelor.

3 Bilete de călătorie, tarife de transport

3.1 Pentru transport trebuie plătite tarifele de transport stabilite. În acest scop, se vor emite bilete de călătorie prin intermediul Flix. Ca și bilete de călătorie sunt acceptate confirmările de rezervare prezentabile sub formă tipărită sau în format electronic (în format PDF), împreună cu un act valid de identitate cu fotografie al pasagerului. Pentru rezervările făcute la bordul vehiculelor, chitanța emisă care a fost completată manual sau imprimată, este considerată și chitanță, dar și confirmare a rezervării. Per persoană, respectiv călătorie se va elibera un singur bilet. Cursele cu transbordare sunt considerate o singură călătorie. La rezervare se vor indica numele și prenumele pasagerului și, eventual, data nașterii. Verificarea dreptului de călătorie se face prin compararea numelui pasagerului cu listele de rezervare, care va fi arătat șoferului sau personalului din stație pe baza rezervării, cu situația actuală, pe telefonul mobil. Acest lucru se face, de preferință, prin scanarea biletelor.

3.2 Pasagerul trebuie să facă o rezervare înainte de începerea călătoriei. Accesul în compartimentul pentru pasageri din autocar este permisă numai cu o confirmare validă de rezervare.

3.2.1 Călătoriile pot fi rezervate prin portalurile web și aplicațiile de pe telefonul mobil ale Flix, în agențiile de bilete, la bordul vehiculelor (la tarif normal) și în unele stații de autobuz cu personal de serviciu propriu. O rezervare la bordul vehiculelor este posibilă doar dacă există locuri libere suficiente pentru întreaga distanță de parcurs. De aceea, se recomandă achiziția în avans (on-line, aplicații sau agenții).

3.2.2 O confirmare de rezervare (datele menţionate în comandă) este stocată, aceasta poate fi accesată pe portalurile web și poate fi, de asemenea, trimisă prin e-mail la solicitarea pasagerului.

3.2.3 Fiecare pasager cu un bilet de călătorie valabil are dreptul la un loc. Pasagerii cu copii și persoanele cu mobilitate redusă au prioritate la alegerea locurilor.

3.3 Achiziționarea biletelor de călătorie pe Internet:

3.3.1 Prezentarea produselor în magazinul online - pe Internet și aplicația smartphone - nu reprezintă o ofertă cu caracter obligatoriu din punct de vedere legal, ci un catalog online orientativ, cu invitația ca posibilul pasager să facă o ofertă. Prin apăsarea butonului „Rezervare”/„Efectuare plată”, se emite o comandă fermă a produselor aflate în coșul de cumpărături. Per persoană, respectiv călătorie se va elibera un singur bilet. Cursele cu transbordare sunt considerate drept o singură călătorie. Confirmarea comenzii are loc imediat după trimiterea automată a confirmării pe e-mail. Contractul de transport intervine atunci când Flix a acceptat comanda printr-o confirmare de primire. Această confirmare a acceptării poate fi făcută odată cu confirmarea automată pe e-mail sau separat, ulterior.

3.3.2 Conform standardelor actuale ale tehnicii comunicarea de date prin internet nu este lipsită de erori și/sau nu se poate asigura o disponibilitate în orice moment. Nu este posibilă dezvoltarea și operarea de programe (software) și echipamente de prelucrare a datelor (hardware) complet lipsită de erori, precum și eliminarea tuturor incertitudinilor legate de mediul virtual. Prin urmare, Flix nu își asumă nici o răspundere pentru disponibilitatea constantă și neîntreruptă a site-ului său și a sistemelor tehnice și nici nu le poate garanta. În special, datorită caracteristicilor tehnice ale Internetului, nu poate fi garantată disponibilitatea constantă a posibilității de rezervare pe internet. Nu există nici un drept de a primi prețuri reduse sau promoționale dacă din cauza unor probleme tehnice sistemul este disponibil din nou doar la un moment ulterior (de ex. după expirarea perioadei cu prețuri pentru rezervarea în avans).

3.3.3 Trebuie subliniat faptul că, în legătură cu vânzarea la distanță, de exemplu a contractelor de transport încheiate prin intermediul internetului, prin care antreprenorul se angajează la încheierea contractului să furnizeze serviciul la o anumită dată sau într-o anumită perioadă de timp – spre deosebire de, să zicem, vânzările online cu expedierea de produse – nu se aplică dispozițiile legale privind dreptul de denunţare unilaterală a contractelor pentru acest tip de contracte încheiate la distanță. Cu toate acestea condițiile noastre referitoare la stornare rămân neafectate.

3.4 Birouri de vânzări operate de personal:

Agențiile de vânzări, agențiile de bilete și departamentul pentru relații cu clienții al FlixCompanies ar putea percepe o taxă de asistență pentru efectuarea unei rezervări sau anulări. Plata pentru serviciul oferit de magazin depinde de locația magazinului.

3.5 Tarife de transport:

3.5.1 Nu există un drept garantat conform căruia toate tipurile sau contingentele de prețuri pot fi rezervate în toate birourile de rezervare. În special, acțiunile promoționale pot fi disponibile parțial numai pe internet.

3.5.2 Taxa de transport se referă doar la transportul de persoane; alte servicii precum rezervarea locurilor și transportul de biciclete, bagaje suplimentare sau speciale vor fi facturate separat.

3.5.3 Pentru tarifele reduse, există anumite condiții de rezervare. Importante în acest sens sunt condițiile publicate în legătură cu acestea.

4 Biletele de călătorie nevalabile

Pasagerul este obligat, în cadrul controlului aleatoriu la solicitarea angajaților FlixCompanies, să prezinte atât biletul de călătorie, cât și un document de identitate cu fotografie valabil, în scopul verificării valabilității biletului de călătorie.

5 Tarife de călătorie majorate

5.1 Un pasager este obligat să plătească un tarif de călătorie majorat în cazul în care este descoperit la bordul unei curse efectuate de un operator de transport și nu a rezervat un loc pentru călătoria respectivă nici în avans, nici la accesul în vehicul.

5.2 Pasagerul găsit fără rezervare în timpul controlului, este obligat să își dea datele de identificare corecte și, la cerere, să se legitimeze.

5.3 Tariful de călătorie majorat este dublu față de prețul normal pentru distanța parcursă deja de pasager, dar minim 60 EUR, plus tariful de călătorie pentru distanța rămasă încă până la destinație. Dacă nu se poate stabili distanța parcursă deja de pasager, pentru stabilirea tarifului de călătorie majorat se va lua în calcul punctul de pornire al cursei.

5.4 Tariful de călătorie majorat trebuie plătit imediat, însă cel târziu în termen de 2 săptămâni de la primirea somaţiei de plată în scris. După expirarea acestui termen, se va percepe o taxă de procesare de 5 EUR pentru fiecare somație de plată scrisă, cu excepția cazului în care se poate dovedi de către pasager că aceste costuri de prelucrare nu există sau că valoarea acestora este mai redusă. FlixCompanies își rezervă dreptul de a lua măsuri de continuare a urmăririi penale și / sau civile.

6 Programul de călătorie

6.1 Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale programului de călătorie aprobat și publicat, ale datelor, rutelor și tarifelor pentru motive întemeiate, în special pentru punerea în aplicare a deciziilor autorităților de reglementare.

6.2 Dacă cursele marcate în programul de călătorie cu mențiunea „sub rezerva aprobării oficiale”, procedura de aprobare necesară pentru efectuarea cursei specificate (conexiuni, stații, data efectuării cursei, tarif etc.) nu este încă finalizată la momentul publicării programului de călătorie.

6.3 Schimbările de program care intră în vigoare după încheierea contractului și care nu au loc din vina transportatorului (de exemplu, efectele prelungite ale catastrofelor naturale sau șantiere de lucru de durată îndelungată) nu dau pasagerului dreptul să solicite despăgubiri în cazul în care orele de plecare, respectiv sosire, diferă doar nesemnificativ față de cele convenite inițial, și anume până la maxim 2 ore. O modificare semnificativă a programului dă pasagerului dreptul de a renunța gratuit la contractul de transport. În acest scop, pasagerul se adresează fie serviciului telefonic pentru clienți:

 • apeluri din Germania și Elveția (telefonie fixă germană): +49 30 300 137 300
 • apeluri din Austria (telefonie fixă austriacă): +43 820 910 340
 • apeluri din Italia (telefonie fixă italiană): +39 (02) 947 59 208
 • apeluri din Franța (telefonie fixă franceză): +33 (0)1 76 36 04 12
 • apeluri din Marea britanie (telefonie fixă britanică): +44 1491 502156
 • apeluri din Croația (telefonie fixă croată): +385 1 300 0803
 • apeluri din Danemarca (telefonie fixă daneză): +45 35 15 40 55
 • apeluri din Suedia (telefonie fixă suedeză): +46812411600
 • apeluri din Polonia (telefonie fixă poloneză): +48 22 307 93 34
 • apeluri din Ungaria (număr de telefon fix din Ungaria): +36 1 701 04 78
 • apeluri din România (număr de telefon fix din România): +4 0373 808 000
 • apeluri din Ucraina (număr de telefon fix din Ucraina): +38 044 228 1473*

fie prin e-mail la adresa servicii@flixbus.ro. Pasagerul nu avea dreptul să fi început călătoria. Nici celelalte drepturi ale pasagerului nu sunt afectate.

7 Începerea călătoriei

7.1 Recomandăm pasagerilor să se prezinte la locul de plecare cu 15 minute înainte de plecarea autocarului.

7.2 În cazul în care pasagerul nu este prezent la momentul planificat al începerii călătoriei la locația de plecare programată, se pierde dreptul la călătorie, iar călătoria rezervată poate fi realocată altei persoane.

7.3 În cazul în care pasagerul este informat prin SMS, prin e-mail sau în alt mod în scris în legătură cu o întârziere a cursei, dreptul de transport al pasagerului se anulează în caz de neprezentare al acestuia de abia după ora de plecare întârziată menționată în textul SMS-ului sau în e-mail.

7.4 Verificarea dreptului de călătorie se face prin compararea numelui pasagerului cu listele de rezervare, care va fi arătată șoferului sau personalului din stație pe baza situației actuale a rezervării pe telefonul mobil. Acest lucru se face, de preferință, prin scanarea biletelor. În cazuri excepționale, pasagerul trebuie să se legitimeze, la solicitarea șoferului sau a personalul de serviciu prezentând rezervarea printată sau în format electronic (ca fișier PDF) și un act de identitate valabil cu poză (carte de identitate, pașaport și, eventual, viza).

8 Transbordarea în alte vehicule

8.1 În general, serviciile de transport de linie publicate sunt conexiuni directe. În unele cazuri însă, poate fi necesară o transbordare în alte vehicule.

8.2 În cazul în care este prevăzută o transbordare în alt vehicul, FlixCompanies garantează continuarea transportului, până la destinația planificată. În cazul în care, în cazuri excepționale, un autobuz de legătură nu poate aștepta autobuzul de transfer, FlixCompanies pune la dispoziție un vehicul înlocuitor. Acest lucru se poate face în cazuri individuale și cu microbuzele altor companii, cu mașina sau cu trenul. Nu se garantează dreptul la un anumit tip de transport. În cazul distanțelor lungi până la destinație sau în lipsa unor conexiuni alternative rezonabile, care permit continuarea călătoriei abia în ziua următoare, se va oferi pasagerilor înnoptarea gratuită într-un hotel de clasă medie.

8.3 Prevederile descrise în secțiunea anterioară se aplică numai în cazul în care pasagerul a efectuat o rezervare pentru o cursă directă prin Flix. Dacă pasagerul își cumpără curse separate pe care le combină pentru o călătorie către destinația finală, își asumă riscul pierderii legăturilor. În astfel de cazuri nu există dreptul la mijloace de transport înlocuitoare sau la cazare. Cu toate acestea Flix sau FlixCompanies face toate eforturile posibile pentru a informa pasagerii respectivi despre legăturile alternative.

8.4 Nu poate fi asigurată conexiunea cu serviciile de transport care nu sunt efectuate de către FlixCompanies.

9  Obligațiile generale ale pasagerilor

9.1 Instrucțiunile șoferilor și ale personalului însoțitor trebuie respectate.

9.2 Șoferii și personalul de la îmbarcare sunt autorizate să refuze transportul persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor. Același lucru se aplică pasagerilor care pun în pericol siguranța pasagerilor din alte motive sau afectează în mod evident negativ starea pasagerilor. În acest caz nu există dreptul la asigurarea transportului compensatoriu.

9.3 Fumatul în autobuz nu este permis, nici măcar al țigărilor electrice.

9.4 Pasagerul este răspunzător pentru orice daune provocate autocarului din neglijență.

9.5 Pasagerii care murdăresc autocarul în mod intenționat sau din neglijență trebuie să plătească o taxă de curățenie de cel puțin 100 EUR către FlixCompanies, deși pasagerului îi este permis să demonstreze că prejudiciul nu a avut loc sau că acesta este în mod substanțial mai mic decât suma paușală menționată.

9.6 Transportatorul poate rezilia contractul de transport fără preaviz în cazul în care pasagerul are un comportament atât de deranjant, în ciuda avertismentelor (verbale), încât transportatorului și / sau celorlalți pasageri le este imposibil să continue călătoria. Acest lucru se aplică și în cazul în care pasagerul nu respectă instrucțiunile îndreptățite (cum ar fi instrucțiunile de siguranță). În acest caz, transportatorii păstrează în continuare costul biletului. O excepție o reprezintă absența din cauza îmbolnăvirii unui pasager cu o boală contagioasă, conform art. 3 alin. 1, nr. 2 a VO-ABB (Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen  - legea germană care reglementează transportul în comun). În acest caz, pasagerul are dreptul la rambursarea integrală a prețului biletului.

9.7 Fiecare pasager este obligat, conform legii, să utilizeze centura de siguranță, în cazul în care autocarul le are în dotare.

9.8 În pauze / opriri sau controale ale poliției, pasagerii trebuie să părăsească autocarul la cererea șoferilor sau a personalului de la îmbarcare. Pasagerul are obligația de a respecta durata pauzelor specificate de șoferi și de personalul de la îmbarcări. Șoferul are dreptul de a continua călătoria în cazul în care un pasager nu a revenit după intervalul de timp specificat și nu răspunde pentru absența unui pasager după durata specificată de pauză.

10  Obligații speciale ale pasagerilor la cursele internaționale

10.1 Fiecare pasager care dorește să traverseze o frontieră internațională este singurul responsabil de respectarea tuturor legilor și a reglementărilor privind documentele de călătorie, vizele, valutele străine, controalele vamale și reglementările sanitare necesare, chiar dacă acestea sunt modificate după rezervare. FlixBus nu poartă răspunderea pentru consecințele nerespectării de către pasager a acestor legi și regulamente, chiar dacă acestea au fost modificate după efectuarea rezervării.

10.2 Fiecare pasager care dorește să traverseze o frontieră internațională este responsabil să dețină asupra sa toate documentele de călătorie necesare și să respecte legile fiecărei țări din care, prin care sau către care dorește să călătorească.

10.2.1 În cazul cetățenilor Uniunii Europene, Norvegiei și Islandei, cartea de identitate națională este acceptată ca document de călătorie; cetățenii de toate celelalte naționalități au nevoie de pașapoarte.

În mod specific, nu sunt incluse aici: permisele de ședere (care nu autorizează trecerea frontierei), permisele de conducere, legitimațiile de bibliotecă, legitimațiile de student, cardurile de asigurare medicală și alte documente similare.

10.2.2 Se recomandă să verificați cerințele de intrare și de călătorie ale țării de destinație/țărilor de tranzit, contactând ambasadele sau consulatele corespunzătoare și să navigați pe site-ul web europa.eu la: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. FlixBus nu poartă nicio răspundere pentru eventualele consecințe survenite în cazul în care un pasager nu deține asupra sa documentele de călătorie necesare în timp ce călătorește.

10.3 Fiecare pasager trebuie să prezinte șoferului sau personalului de serviciu documentele de călătorie necesare pentru traficul transfrontalier înainte de fiecare călătorie cu un autocar pe distanțe lungi. Acestea fac obiectul unor verificări rapide de către șoferi sau personalul de serviciu.

10.4 FlixBus își rezervă dreptul de a refuza îmbarcarea pasagerului dacă acesta nu poate prezenta niciun document de călătorie conform Secțiunii 10.2.1.

10.5 În cazul menționat la art. 10.4, FlixBus nu este obligată să restituie integral sau parțial prețul biletului, sau să ofere o altă formă de compensare.

10.6 Pentru accelerarea procedurilor vamale, bagajele verificate nu trebuie să fie încuiate.

10.7 Pasagerul este obligat să transporte doar bunuri permise la vamă, atât din punctul de vedere al tipului lor, cât și al cantității acestora.

11  Copiii și minorii

11.1 Copiii mici cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani pot fi transportați doar în scaune pentru copii. Aceștia vor fi asigurați pe parcursul călătoriei prin folosirea centurilor de siguranță ale autocarului. Scaunele pentru copii trebuie fixate cu centuri de siguranță cu prindere în două puncte și vor fi aduse de însoțitorii copiilor.

11.2 Copiii și minorii sub 10 ani pot fi transportați pe toate rutele naționale și internaționale, doar dacă pe timpul călătoriei sunt însoțiți de un adult.

11.3 Copiii și minorii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani pot călători neînsoțiți, doar dacă un tutore a confirmat în scris, în cadrul procesului de rezervare a călătoriei, că minorul este capabil să călătorească singur și nesupravegheat. Flix, FlixCompanies și companiile partenere nu își asumă în mod expres nicio obligație de supraveghere a minorului. Copiii care călătoresc singuri nu pot fi transportați în cadrul curselor de noapte sau în afara granițelor naționale. De asemenea, copiii care călătoresc singuri nu pot fi primiți în călătoriile care implică schimbarea autocarului.

11.4 Minorii peste  15 ani pot călători singuri. În cazul conexiunilor internaționale, tutorii trebuie să se asigure că minorii au toate documentele și actele de identitate necesare trecerii frontierei (vezi punctul 11.2).

11.5 Copiii călătoresc cu tarif redus. Această prevedere se aplică pentru copii și minorii sub 15 ani. În cazul în care un tarif promoțional disponibil este mai mic decât tariful redus, copilul va beneficia automat de tariful mai avantajos.

12  Călătorii cu dizabilități sau mobilitate redusă

12.1 În general, sunt transportate toate persoanele, indiferent dacă acestea prezintă dizabilități sau mobilitate redusă. Persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă vor beneficia din partea FlixBus de serviciile de asistență care intră în sfera de responsabilitate a transportatorului conform Anexei I, literele a și b, la Regulamentul european 181/2011.

12.1.1 Pe teritoriul Republicii Cehe, persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă călătoresc cu tarif redus, dacă pot prezenta un certificat de încadrare într-un grad de handicap, ZTP sau ZTP/P, emis în Republica Cehă.

12.2 Însoțitorul, respectiv câinii pentru însoțirea persoanelor cu dizabilități și a persoanelor nevăzătoare

12.2.1 Un însoțitor va beneficia de transport gratuit dacă se poate dovedi necesitatea însoțirii permanente. Dovada se face prin prezentarea documentului corespunzător în momentul urcării la bord, în care este menționată necesitatea însoțirii permanente, în Germania, un card pentru persoane cu handicap grav sau un raport eliberat de medicul de specialitate.

12.2.2 Pentru a garanta posibilitatea transportării persoanei cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, precum și a însoțitorului, este necesar ca pasagerul să ne informeze cu privire la nevoile sale înainte de călătorie. (vezi punctul 12.5.3).

12.2.3 Câinii care însoțesc persoanele cu dizabilități și persoanele nevăzătoare sunt transportați gratuit, în baza prezentării unui card valabil pentru persoane cu handicap grav sau a unui certificat corespunzător (vezi 12.2.1). Aceste animale sunt scutite de la obligația de purtare a botniței.

12.2.4 Pentru a garanta posibilitatea transportării unui câine pentru persoane cu dizabilități sau pentru persoane nevăzătoare, este necesar ca pasagerul să ne informeze în legătură cu această nevoie înainte de rezervarea călătorie sau cel târziu cu 36 de ore înainte de începerea călătoriei, printr-un apel la Serviciul Clienți.

12.3 Stații/autogări

FlixCompanies nu au nicio influență asupra stării infrastructurii și adecvării condițiilor pentru persoanele cu dizabilități din stații și autogări, motiv pentru care nu ne putem asuma nicio răspundere în acest sens. În acest caz, răspunderea îi revine administratorului stației respective.

12.4 Refuzul transportului

12.4.1În cazul în care, din cauza construcției autovehiculului sau infrastructurii, inclusiv a autogărilor și stațiilor de autobuz, nu sunt posibile fizic accesul, ieșirea sau transportul persoanei cu dizabilitate sau cu mobilitate redusă, în mod sigur și practic din punct de vedere operațional, ne vom rezerva dreptul de a nu efectua o rezervare, de a nu emite sau pune la dispoziție în orice alt mod un bilet, precum și de a nu transporta persoana la bordul autovehiculului. În acest caz, persoana în cauză va fi informată de un serviciu din cadrul FlixCompanies cu privire la orice altă variantă posibilă de transport.

12.4.2Din cauza construcției autovehiculului, momentan este posibilă transportarea persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, doar dacă acestea pot călători singure, fără asistență din partea altor persoane. Pasagerul poate solicita să fie însoțit de o altă persoană aleasă de acesta, care să fie capabilă să acorde asistența necesară pasagerului cu dizabilitate sau cu mobilitate redusă, pentru a elimina motivele unui refuz. Un astfel de însoțitor este transportat gratuit; în măsura în care acest lucru este fezabil, însoțitorului i se va aloca un loc lângă persoana cu dizabilitate sau cu mobilitate redusă.

12.4.3 Pasagerul în cauză va fi informat imediat și, la cerere, în scris, în termen de cinci zile de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru refuzarea transportului.

12.4.4 În cazul în care a fost verificat transportul unui pasager cu dizabilitate sau mobilitate redusă și a fost emis un bilet, iar transportul pasagerului a fost totuși refuzat, atât pasagerul cât și însoțitorul acestuia au la dispoziție următoarele opțiuni: (a) rambursarea costului călătoriei și eventual returul gratuit la punctul inițial de plecare menționat în contractul de transport, în cel mai scurt timp posibil sau (b) în măsura în care este acest lucru este posibil, continuarea călătoriei sau continuarea pe un traseu modificat folosind un serviciu de transport alternativ, corespunzător, până la destinația specificată în contractul de transport.

12.5 Transportarea scaunelor cu rotile, respectiv a dispozitivelor ajutătoare pentru deplasare

12.5.1 Pasagerii cu dizabilități sau mobilitate redusă au dreptul la transportul gratuit al scaunului cu rotile pliant sau al dispozitivelor ajutătoare pentru deplasare în cala autocarului. Din motive de siguranță, scaunele cu rotile trebuie să fie pliante și fără dispozitiv electric de pornire.

12.5.2 În plus, toate scaunele cu rotile care sunt necesare în spațiul pentru pasageri trebuie să dispună, indiferent de anul fabricației, de puncte de fixare pentru asigurare, de așa-numitele noduri de fixare, conform DIN 75078-2, precum și de o aprobare din partea producătorului, în conformitate cu DIN EN 12183 sau 12184. Îndeplinirea standardelor specificate privind transportul va fi confirmată prin formularul transmis înainte de efectuarea călătoriei. (vezi punctul 12.5.4).

12.5.3 Pentru a verifica posibilitatea efectuării transportului, pasagerul este rugat să specifice modelul exact al scaunului cu rotile sau al altor dispozitive ajutătoare pentru deplasare cu 14 zile înainte de data călătoriei și cu cel târziu 7 zile înainte (în cazul transportării în spațiul pentru pasageri), respectiv cu maximim 36 de ore (în cazul transportării la cală) înainte de efectuarea călătoriei, printr-un apel la Serviciul Clienți.

12.5.4 Pasagerul se va asigura că scaunul cu rotile este funcțional și că poate fi garantată utilizarea sigură a acestuia, din punct de vedere tehnic, pe durata călătoriei. Scaunul cu rotile corespunde cerințelor de siguranță actuale ale autorităților. Transportul în scaunul cu rotile poate fi refuzat în cazul în care există suficiente motive pentru care nu este posibil sau nu poate fi garantat transportul în siguranță. Transportatorul exclude răspunderea pentru daune provocate de starea tehnică necorespunzătoare a scaunului cu rotile.

13 Rezervarea locurilor

13.1 Rezervarea unui loc

13.1.1 Pentru unele călătorii FlixBus poate fi rezervat un anumit loc atunci când efectuați rezervarea pe site-urile noastre web, prin agențiile afiliate sau la casele de bilete ale FlixCompanies. Disponibilitatea și taxa de rezervare variază în funcție de rută, linie, categoria de locuri (culoar, fereastră, rând sau masă) și momentul rezervării.

13.1.2 Rezervarea unui loc va apărea în confirmarea rezervării. Pentru rezervarea de locuri pentru mai multe persoane, rezervările nu sunt nominale, adică nu există nicio asociere între alocarea locurilor și persoanele pentru care se face rezervarea.

13.1.3 Rezervarea unui loc (contra cost) nu este obligatorie. Dacă nu a rezervat un loc, pasagerul este liber să aleagă, la urcarea în autocar, un loc într-o zonă desemnată. În acest caz, nu există nicio asigurare că familiile și grupurile vor sta împreună. Se garantează, însă, faptul că fiecare client va avea un loc în autocar.

13.2 Restricții la rezervarea locurilor

13.2.1 În cazul neprezentării la timp la autocar, pasagerul va pierde dreptul la locul rezervat și la călătorie. În acest caz, FlixBus are dreptul, conform articolului 7.2, să realoce biletul respectiv. De aceea, și în cazul rezervării unui loc, se recomandă sosirea la stația de autobuz cu cel puțin 15 minute înainte de plecarea autocarului.

13.2.2 În general, numai persoanele care au rezervare au dreptul de a ocupa un loc rezervat. Din motive operaționale sau de siguranță, FlixBus poate realoca locuri chiar și după începerea călătoriei. Acest lucru se poate întâmpla, printre altele, în cazul în care femeile însărcinate, minorii, copiii care călătoresc singuri sau persoanele care au probleme în a-și continua călătoria sunt repartizați(te) pe alte locuri, iar locurile respective nu sunt libere. În acest caz, se vor respecta instrucțiunile șoferului autocarului. Realocarea locurilor se face fără a ține cont de rasă, religie, culoare, naționalitate sau sex.

13.2.3 Dacă are loc o modificare a rezervării și nu pot fi acordate locuri în categoria rezervată sau într-o categorie superioară, pasagerul poate solicita rambursarea taxei plătite pentru rezervarea locului.

13.2.4 În cazul anulărilor și întârzierilor, conform articolului 16, costul rezervării locului va fi rambursat.

13.2.5 Rambursarea nu are loc în cazul neprezentării la autogară sau în cazul în care locul a fost acordat gratuit sau dobândit.

13.3 Anularea și reprogramarea călătoriei

Taxa de rezervare a locului este rambursabilă în cazul anulării sau reprogramării călătoriei, dacă locul nu a fost acordat gratuit. Se aplică dispozițiile conform prevederilor de la punctul 5 ale Condițiilor de rezervare. În cazul anulării unei călătorii, locurile rezervate pot fi transferate altor persoane din aceeași rezervare.

13.4 Rezervarea unui loc suplimentar

13.4.1 Se aplică reglementările de la 13.1 până la 13.3.

13.4.2 Un loc suplimentar nu reprezintă o cerere suplimentară de transport în sensul paragrafului 2.2. Prin urmare, acesta nu poate fi transferat unei alte persoane fără bilet valabil.

13.4.3 Taxa pentru locul disponibil este guvernată de prețurile actuale valabile ale biletelor. Prevederea 13.1.1. se aplică și pentru taxa de rezervare a locului pentru locul suplimentar.

14  Transportul de mărfuri

14.1 Bagajul de călătorie:

14.1.1 Bagajul de călătorie inclus în prețul biletului este limitat la un singur bagaj gratis per pasager, cu o dimensiune maximă de 80 x 50 x 30 cm. Dimensiuni ușor diferite sunt permise dacă dimensiunile însumate ale bagajului (înălțime, lățime și lungime) nu depășesc 160 cm. Fiecare călător are dreptul la transportul unui bagaj de călătorie de maxim 20 kg. Bagajele de călătorie acceptate sunt valizele și gențile. Rucsacul de munte reprezintă o excepție. Vă rugăm să luați în considerare faptul că în cazul anumitor curse pot exista excepții de la politica de bagaje. Dacă este necesar, va fi indicat în timpul procesului respectiv de achiziție a biletului și pe biletul emis.

14.1.2 Bagajul suplimentar

14.1.2.1 In cazuri individuale, se poate transporta, în măsura capacităților disponibile, un bagaj de călătorie contra cost (bagaj suplimentar), cu dimensiuni maxime de 80 x 50 x 30 cm și o greutate maximă de 20 kg. De asemenea, pentru bagajul suplimentar este permisă variația ușoară a dimensiunilor, cu condiția ca suma acestora să nu depășească 160 cm. Nu se garantează dreptul general de a transporta mai mult de un bagaj de călătorie per pasager. Vă rugăm să luați în considerare faptul că în cazul anumitor curse pot exista excepții de la politica de bagaje. Dacă este necesar, va fi indicat în timpul procesului respectiv de achiziție a biletului și pe biletul emis.

14.1.2.2 Este necesară rezervarea în avans a bagajelor suplimentare. Rezervarea poate fi efectuată online în timpul procesului de rezervare a biletului, telefonic, sau online prin Gestionarea comenzilor mele după cumpărarea biletului. Dacă există suficient spațiu în portbagajul autocarului și nu a fost înregistrat încă niciun bagaj suplimentar, poți cumpăra un bagaj suplimentar de la șofer. Această decizie este la latitudinea șoferului autocarului. Disponibilitatea și taxa pentru bagaje suplimentare variază în funcție de rută, linie, ora rezervării și metoda de rezervare.

14.1.3 Pasagerul trebuie să își marcheze pe bagajele sale numele și adresa pentru atribuirea și returnarea corectă, în special pentru a evita confuziile.

14.1.4 Pasagerul este responsabil pentru încărcarea bagajelor sale la transbordarea în alt mijloc de transport. Un posibil ajutor de la șoferul de autobuz are loc doar în cazuri excepționale și justificate, doar dacă este vorba de un pasager cu handicap sau cu mobilitate redusă.

14.2 Bagaje de mână:

14.2.1 Transportul bagajelor de mână este gratuit, dar este limitat la un bagaj per pasager, cu o dimensiune maximă de 42 x 30 x 18 cm şi o greutate maximă de 7 kg.

14.2.2 Pasagerul trebuie să depoziteze și să supravegheze bagajul de mână în compartimentul pentru pasageri astfel, încât să nu fie pusă în pericol siguranța și ordinea pe timpul operării, iar ceilalți pasageri să nu fie afectați. Acesta va fi adăpostit, în principiu, în compartimentul de deasupra capului din zona pentru pasageri sau va fi introdus sub scaunul din față.

14.2.3 Bagajul de mână și conținutul său va rămâne pe toată durata călătoriei sub supravegherea pasagerului și trebuie să fie supravegheat în mod corespunzător. În cazul în care se observă accesul unei persoane neautorizate, trebuie să fie informat șoferul autocarului. Pasagerul controlează cu puțin timp înainte de sfârșitul cursei integralitatea conținutului bagajului său de mână.

14.3 Bagaje speciale:

14.3.1 Transportul așa-numitelor bagaje speciale necesită o înregistrare prealabilă de către pasager, precum și o confirmare cu privire la posibilitatea de a transporta bagajul respectiv. Nu se garantează un drept general la transportul de bagaje speciale.

14.3.2 Ca bagaje speciale sunt considerate obiectele ale căror dimensiuni depășesc dimensiunile bagajelor de călătorie. În acest caz, dimensiunile cumulate ale bagajului special (înălțime în cm + lățime în cm + adâncime în cm) nu pot fi mai mari de 240 cm. Un bagaj special nu trebuie să depășească greutatea maximă de 30 kg.

14.3.3 Transportul bagajelor speciale este limitat la o singură bucată per pasager.

14.3.4 De la transport sunt excluse, în general, decorațiunile, piesele de mobilier sau părțile de mobilier, echipamentele electrice, plăcile de surf și cutiile de carton. Echipamentele ortopedice si bicicletele nu fac parte din categoria bagajelor speciale. Pentru acestea se aplică condiții speciale.

14.3.5 Este necesară rezervarea în avans a bagajelor speciale. Rezervarea poate fi efectuată online în timpul procesului de rezervare a biletului, telefonic, sau online prin Gestionarea comenzilor mele după cumpărarea biletului. Dacă există suficient spațiu în portbagajul autocarului și nu a fost înregistrat încă niciun bagaj special, poți cumpăra un bagaj special de la șofer. Această decizie este la latitudinea șoferului autocarului. Disponibilitatea și taxa pentru bagaje speciale variază în funcție de rută, linie, ora rezervării și metoda de rezervare.

14.4 Instrumentele muzicale:

14.4.1 Instrumentele muzicale fac parte din categoria bagajelor speciale. În cazul în care instrumentul în cauză (inclusiv carcasa instrumentului) nu depășește dimensiunile maxime ale bagajului de mână, instrumentul muzical poate fi transportat gratuit în locul bagajului de mână. În cazul în care instrumentul respectiv (inclusiv carcasa instrumentului) depășește dimensiunile maxime ale bagajului de mână, transportul acestora trebuie să se facă în portbagaj. În acest caz, se va aplica o taxă suplimentară (vezi par. 14.3.5). Instrumentele muzicale și valizele care depășesc dimensiunile 135 x 48 x 35 cm sunt excluse de la transport.

14.4.2 În general se recomandă transportul instrumentelor muzicale într-o carcasă cu înveliș dur.

14.5 Articole de valoare și echipamente electronice:

14.5.1 Articolele de valoare, cum ar fi numerar, bijuterii, metale prețioase, chei, ochelari (ochelari de soare și/sau ochelari de citit), dispozitive electronice (laptopuri, iPad-uri, tablete, playere MP3, telefoane mobile, aparate foto, bănci de putere, baterii cu litiu sau acumulatori litiu), țigări electronice, bunuri electronice de consum (în special laptopuri, telefoane mobile etc.) afectate de o acțiune de retragere de pe piață de către producător sau dealer, lentile de contact, proteze, medicamente, documente importante (certificate de diplomă, alte certificate, certificate de acreditare, pașapoarte, permisele de conducere, titluri de valoare) etc. și obiectele fragile trebuie să fie transportate în bagajul de mână, nu în bagajul obișnuit și să fie supravegheate de pasageri.

14.5.2 Dacă se vor transporta obiecte de valoare în bagajul de cală, transportatorul nu oferă nicio garanție. Sunt excluse aici cazurile intenționate sau de neglijență gravă.

14.6 Cărucioarele pentru copii:

14.6.1 Cărucioarele se vor transporta ca și bagaje speciale (max. 1 cărucior per pasager). Căruciorul trebuie să fie pliabil. Cărucioarele nepliabile sunt excluse de la transport. Înregistrarea trebuie să se facă prin telefon la serviciul pentru clienți cu cel puțin 48 de ore înainte de plecare.

14.6.2 Cărucioarele sunt transportate în mod gratuit.

14.7 Bicicletele & Trotinetele electrice:

14.7.1 Bicicletele

14.7.1.1 Pe unele destinații se asigură transportul bicicletelor. Acestea trebuie să aibă dimensiuni standard, fără suprastructuri și nu trebuie să depășească greutatea de 20 kg - bicicletele electrice, pedelec-urile, tandemurile sau bicicletele cu trei roți sunt nu vor fi transportate.

14.7.1.2 Recomandăm ca toți pasagerii care doresc să își aducă bicicleta să își rezerve călătoriile și locurile de bicicletă în avans.

14.7.1.3 Transportul bicicletelor se va face în limita capacității maxime disponibile, de 5 biciclete per autocar. În general, nu se garantează dreptul la transportul bicicletelor.

14.7.1.4 Transportarea bicicletelor este supusă unei taxe suplimentare pentru biciclete. Disponibilitatea și taxa pentru biciclete variază în funcție de rută, linie, ora rezervării și metoda de rezervare. Transportul se face pe suporturile pentru biciclete. În anumite cazuri speciale, transportul este posibil numai în saci adecvați, în compartimentul pentru bagaje (de exemplu, prin plierea bicicletei). Dimensiunile totale ale sacului bicicletei nu pot depăși 240 cm (înălțime + lățime + adâncime) și sacul cu bicicleta nu poate cântări mai mult de 20 kg. În acest caz, trebuie notificat serviciul de asistență clienți (conform clauzei 14.3.5).

14.7.2 Trotinetele electrice

14.7.2.1 Este exclus transportul trotinetelor electrice și al articolelor similare pe autobuze pe distanțe lungi.

14.8 Pentru obiectele uitate în autocar sau în alte locații, nu există nici o acoperire asiguratorie. În cazul în care pasagerul a lăsat ceva în autocar, atunci el completează Formularul pentru lucruri găsite pe portalurile web ale Flix.

14.9 De la transport sunt excluse substanțe și articole periculoase, în special

 • explozive, inflamabile, radioactive, cu miros fetid sau substanțe corozive
 • lucruri neambalate sau neprotejate, prin care pot fi răniți pasagerii.

Acestea includ, de ex. arme, muniții și artificii.

15 Transportul animalelor

15.1 Nu se permite transportul câinilor și a altor animale în autocarele de cursă lungă.

15.2 Pentru câinii însoțitori pentru persoanele cu handicap sau nevăzătoare se aplică regulile stabilite la punctele 12.2.3 și 12.2.4.

16 Drepturile pasagerilor în caz de întârziere și anulare

16.1 În cazul anulării sau întârzierii plecării, FlixCompanies sau operatorii autogării informează imediat pasagerii care pleacă de la un terminal deservit de personal, dar cel târziu la 30 de minute după ora de plecare programată a autocarului, cu privire la situaţia apărută şi de îndată ce sunt disponibile aceste informații şi în legătură cu ora de plecare preconizată. Compania Flix oferă tuturor pasagerilor – în special celor care pleacă de la stațiile de autocar nedeservite de personal – prin mijloace electronice, informații cu privire la anulări sau întârzieri. Pentru a obține aceste informații, este necesar ca datele de contact necesare să fie puse la dispoziție (de exemplu, numărul de telefon mobil).

16.2 Dacă trebuie să se presupună în mod rezonabil că plecarea călătoriei rezervate trebuie să fie anulată sau amânată cu mai mult de 120 de minute sau în cazul suprarezervării, pasagerul poate alege: (a) continuarea cât mai urgentă cu putință a călătoriei sau continuarea călătoriei pe o rută modificată până la destinația specificată în contractul de transport, în condiții similare cu cele indicate în contractul de transport (b) rambursarea prețului biletului și, eventual, transportul cel mai urgent cu putință către punctul de plecare specificat în contract. Cererea de rambursare a întregului preț al biletului plătit are loc atât pentru partea de călătorie efectuată, cât și pentru părțile de călătorie neefectuate, în cazul în care călătoria a devenit inutilă conform planului inițial al pasagerului. Rambursarea se va face în numerar in termen de 14 zile de la primirea cererii de rambursare sau de la prezentarea către pasager a posibilităților prevăzute la punctul (a) și (b) de mai sus, cu excepția cazului în care pasagerul acceptă o altă formă de rambursare.

16.3Flix oferă pasagerului o cazare gratuită într-un hotel sau altă formă de cazare, precum și asistență pentru aranjarea transportului între autogară și locul de cazare, în cazul în care este necesară o ședere de o noapte sau mai mult, datorită anulării călătoriei precum și a unei întârzieri de peste 90 de minute a plecării dintr-o autogară, în cazul călătoriilor ce depășesc o durată programată de trei ore. În acest caz, Flix oferă gustări, mese sau băuturi răcoritoare în mod proporțional cu timpul de așteptare sau de întârziere, cu condiția ca acestea să fie disponibile în autocar sau la autogară sau să poată fi achiziționate în mod rezonabil. Flix limitează costul total de cazare - fără costul transportului între terminal și cazare - per pasager la 80 EUR pe noapte și la maxim două nopți. Dreptul la cazare într-un hotel sau alte tipuri de cazare nu se aplică în cazul în care Flix poate dovedi că anularea sau întârzierea a fost cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile sau de dezastre naturale majore care periclitează operarea în siguranță a serviciului de transport.

16.4 În cazul în care vehiculul devine inoperabil în timpul călătoriei, Flix oferă pasagerului posibilitatea să-și continue călătoria cu un alt vehicul sau să fie transportat la un punct de așteptare adecvat, de unde este posibilă continuarea călătoriei.

16.5 Nu sunt excluse alte solicitări de drepturi din cauza efectelor negative ale anulării sau întârzierii.

17 Răspunderea

17.1 În caz de neglijență ușoară – cu excepția cazului de atingere adusă vieții, integrității corporale sau sănătății – compania răspunde doar dacă obligațiile contractuale esențiale sunt încălcate. Responsabilitatea pentru intenție și neglijență agravată este nelimitată.

17.2 În caz de neglijență simplă, răspunderea pentru daunele indirecte este exclusă. Acest lucru nu se aplică în cazul unui prejudiciu intenționat sau al vătămărilor aduse corpului, vieții și sănătății.

17.3 Valoarea compensației în caz de deces va fi calculată în conformitate cu legislația națională aplicabilă. Suma maximă a compensației prevăzută de legislația națională nu va fi mai mică de 220 000 EUR per pasager.

17.4 Răspunderea și valoarea de compensare a prejudiciilor cauzate bagajelor este limitată sau exclusă, după cum urmează:

17.4.1 Pentru deteriorarea bagajelor ca rezultat al unui accident datorat utilizării autocarului, sau pierderea bagajelor ca rezultat al unui accident rezultat din utilizarea autocarului, valoarea de compensare pentru fiecare cerere per pasager și per bagaj este limitată la 1.200 EUR.

17.4.2 Pentru pierderea bagajelor fără legătură cu un accident rezultat din utilizarea autocarului, precum și pentru încurcarea bagajelor sau furtul acestora nu există răspundere a transportatorului, cu excepția cazurilor de rea-intenție sau de neglijență agravată.

17.4.3 Pentru orice daune sau repercusiuni ale daunelor cauzate de ambalarea necorespunzătoare a bagajelor de către pasager, transportatorul nu își asumă răspunderea, cu excepția cazurilor de rea-intenție sau a neglijenței agravate.

17.5 Compensația în caz de deteriorare a scaunelor cu rotile, a altor dispozitive de suport pentru mobilitate sau dispozitive de asistență corespunde cel puțin costului de înlocuire sau valorii costurilor de reparație a echipamentelor pierdute sau deteriorate. În acest caz se vor depune toate eforturile pentru a furniza rapid un înlocuitor, cel puțin temporar, care îndeplinește caracteristicile tehnice și funcționale ale scaunului cu rotile pierdut sau deteriorat și a altor dispozitive de suport pentru mobilitate.

17.6 Valoarea compensației pentru toate celelalte daune care nu reprezintă deteriorări ale bagajelor, a scaunelor cu rotile și a altor dispozitive de suport al mobilității sau a altor dispozitive de sprijin, va fi limitată la 1.000 EUR, cu excepția cazului în care daunele sunt rezultatul relei-intenții sau al neglijenței agravate.

17.7 Limitările și excluderile menționate nu se aplică în cazul unei răspunderi legale obligatorii independente de vina transportatorului sau atunci când o garanție a fost asumată individual.

18  Condiții generale de transport

[Anulat]

19  Jurisdicția

Jurisdicția competentă pentru comercianți, persoane juridice și persoane fizice care nu au jurisdicția generală în Germania, precum și pentru persoanele care și-au mutat domiciliul sau reședința obișnuită în străinătate după încheierea unui contract de transport, sau ai căror domiciliu sau reședință obișnuite nu sunt cunoscute la momentul depunerii plângerii, este München.

20  Invaliditatea unor prevederi punctuale

În cazul în care unele prevederi ale acestor Termeni și condiții generale şi speciale de transport sunt sau devin nule parțial sau total, acest lucru nu afectează, în mod normal, efectul contractului de transport în ansamblul său.

 

II.  Condiții speciale de transport specifice anumitor țări

1. Completări la condițiile speciale de transport pentru Danemarca

 • Cu privire la punctul 5: Studenții, copiii și persoanele în vârstă primesc o reducere aplicată prețurilor obișnuite, atunci când călătoresc în interiorul Danemarcei. Vă rugăm să rețineți că, în cazul unei rezervări la preț redus, la urcarea la bord va trebui să prezentați conducătorului autocarului un act de identitate cu poză valabil. Biletele pentru copii, studenți și seniori sunt valabile doar însoțite de prezentarea unui document de identitate. Dacă nu puteți prezenta un document de identitate conducătorului autocarului, veți pierde biletul la preț redus și veți avea nevoie de un bilet normal pentru efectuarea călătoriei.
  Militarii în termen danezi pot călători gratuit prin prezentarea unei dovezi corespunzătoare și a unui act de identitate. Va trebui făcută o rezervare de locuri prin e-mail către: servicii@flixbus.ro.
 • Cu privire la punctul 11: Prevederile de la 11.2, 11.3 și 11.5 nu se aplică pentru cursele pe teritoriul Danemarcei. Minorii sub 16 ani pot călători singuri pe teritoriul Danemarcei, chiar și în cazul călătoriilor care implică schimbarea autocarelor, atunci când unul dintre părinți sau tutorele a confirmat în scris că minorul respectiv este capabil să călătorească neînsoțit și nesupravegheat. FlixBus nu își asumă în mod expres nicio răspundere cu privire la supravegherea minorului. Pe teritoriul Danemarcei, copiii beneficiază întotdeauna de un tarif redus față de cel aplicabil pentru adulți. Pot călători gratuit până la doi copii sub 12 ani, dacă ei sunt însoțiți de un călător cu o vârstă mai mare de 16 ani. Un copil sub 12 ani poate călători gratuit dacă este însoțit de un copil cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani.

2. Completări la condițiile speciale de transport pentru Franța

 • Cu privire la punctul 7.6: Toți pasagerii cu vârsta de peste 18 ani, care călătoresc spre Franța și pe teritoriul francez, vor avea obligația ca începând cu data de 9 august 2021 să dețină una dintre cele trei dovezi privind sănătatea relevante pentru Health Pass: fie un certificat de vaccinare completă, fie dovada unui test de tip RT-PCR negativ sau a unui test antigen valid, fie rezultatul unui test de tip RT-PCR pozitiv care să ateste recuperarea în urma contractării virusului Covid-19, efectuat cu cel puțin 11 zile și maximum 6 luni în avans.
  Pasagerii care nu dețin suficiente dovezi în acest sens pot fi excluși din călătorie. În acest caz, nu există niciun drept de înlocuire a transportului.
  Începând cu 30 septembrie 2021, aceste măsuri se aplică tuturor pasagerilor cu vârsta de peste 12 ani.
 • Cu privire la punctul 11: Prevederile de la punctele 11.2, 11.3 și 11.4 nu se aplică pentru legăturile de pe teritoriul Franței și legăturile din Franța către alte țări. Minorii sub 16 ani trebuie însoțiți de un tutore pe tot parcursul călătoriilor. În cazul călătoriilor efectuate de minori cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani din Franța în străinătate, tutorii se vor asigura că minorii au toate documentele și actele de identitate necesare pentru trecerea frontierei (carte de identitate sau pașaport).
 • Cu privire la punctul 12.2.1: Dacă persoana deține: - În Franța, un card de mobilitate și incluziune pentru „invaliditate” sau „prioritate” - În Germania, un card de dizabilitate în baza unui certificat medical sau de handicap grav - În Italia, un certificat emis de autoritatea medicală regională (ASL) sau de Organizația de Stat pentru Bunăstare Socială (INPS) - În Republica Cehă, un card ZTP/P valabil emis în Republica Cehă (PS) și i se refuză o rezervare, emiterea sau furnizarea unui bilet sau îmbarcare la bord, pe motiv de dizabilitate, această persoană poate solicita să fie însoțită de o altă persoană la alegerea sa, capabilă să furnizeze asistența pe care o necesită. Persoana însoțitoare trebuie să aibă peste 18 ani și este transportată gratuit și, acolo unde este posibil, i se atribuie un loc lângă persoana cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.
 • Cu privire la punctul 12.2.3: Accesul la transport este autorizat pentru câinii-ghid sau câinii de asistență care însoțesc persoanele ce dețin cardul de „incluziune pentru mobilitate” cu marcaje de „invaliditate” și „prioritate”. Câinii-ghid și de asistență aflați în curs de dresaj au aceleași drepturi. Câinele-ghid sau de asistență trebuie să fie identificat prin certificatul de identificare a câinelui-ghid sau de asistență. Aceste animale sunt exceptate de la cerința privind botnița. În plus, în cazul liniilor internaționale, trebuie să dețină pașaportul canin pentru călătorii internaționale.
 • Cu privire la punctul 21.2: După contactarea Serviciului de relații cu clienții și în absența unui răspuns satisfăcător într-o perioadă de 60 de zile, pasagerul este informat cu privire la opțiunea de a recurge la mediere, contactând gratuit Mediatorul pentru turism și călătorii. Acest lucru se poate efectua prin poștă, la următoarea adresă: MTV – MEDIATION TOURISME VOYAGE Service dépôt des saisines BP 80303 75823 PARIS Cedex 17, sau electronic transmițând solicitarea prin intermediul platformei online disponibile la următorul link: https://www.mtv.travel/saisine-du-mediateur/.

3. Completări la condițiile speciale de transport pentru Italiei

 • Cu privire la punctul 11.1: Copiii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani pot fi transportați numai în scaune de siguranță pentru copii corespunzătoare. Aceste scaune trebuie securizate cu centurile de siguranță în două puncte disponibile în autobuz și trebuie furnizate de către adulții care însoțesc minorii. FlixBus nu este responsabilă pentru caracterul adecvat și conformitatea cu cerințele legale a scaunelor de siguranță purtate de adulții care însoțesc minorii.

  Minorii care au minim 3 ani pot fi transportați folosind sisteme de fixare, numai dacă acestea din urmă sunt aprobate și compatibile cu înălțimea lor (art. 172.6 din Legislația rutieră italiană [Codice della Strada]).

  Dacă autobuzul nu este dotat cu sisteme de fixare aprobate, minorii trebuie transportați folosind centuri de siguranță standard, doar dacă acestea din urmă sunt compatibile cu înălțimea lor. Această prevedere se aplică doar copiilor cu greutatea sub 36 kg.

  Doar adulții responsabili de supravegherea minorilor vor fi răspunzători în cazul în care nu respectă aceste prevederi. Pasagerii care cântăresc până la 36 kg și au o înălțime de până la 1,50 m pot călători fără a folosi sisteme de fixare pentru copii doar dacă nu sunt așezați în primul rând și sunt însoțiți de un pasager care are cel puțin 16 ani.

  Pe conexiunile internaționale, minorii cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani (minorii care nu au împlinit încă 14 ani) pot călători doar dacă sunt însoțiți de un adult (părinți, tutore legal sau altă persoană având vârsta legală). În cazul în care minorii cu vârsta sub 14 ani călătoresc pe conexiuni internaționale însoțiți de un alt adult decât părinții sau tutorele legal, aceștia din urmă trebuie să acorde o autorizație explicită, semnând o Scrisoare de consimțământ la Sediul secției de poliție (Questura) competente, care poate fi descărcată accesând următorul link.

  Valabilitatea autorizației de călătorie se limitează la călătoria unică (înțelegându-se drept o călătorie dus și/sau dus-întors) în afara locului de reședință al minorului, cu o destinație determinată.

  În cazul în care minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 15 ani (minorii care au deja vârsta de 14 ani, dar nu au încă vârsta de 15 ani) doresc să călătorească pe conexiuni internaționale fără a fi însoțiți de un adult, părinții sau tutorele legal al acestora trebuie să acorde o autorizație scrisă, care va fi anexată la bilet, utilizând formularul prevăzut la următorul link.

  Pe conexiunile naționale, minorii cu vârsta cuprinsă între 0 și 10 ani (minorii care nu au împlinit încă 10 ani) pot călători doar dacă sunt însoțiți de un adult (părinți, tutore legal sau altă persoană având vârsta legală). În cazul în care minorii cu vârsta sub 10 ani călătoresc pe conexiuni naționale însoțiți de un alt adult decât părinții sau tutorele legal, aceștia din urmă trebuie să acorde o autorizație scrisă, care va fi anexată la bilet, utilizând formularul prevăzut la următorul link.

  În cazul în care minorii cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani (minorii care au deja vârsta de 10 ani, dar nu au încă vârsta de 15 ani) doresc să călătorească pe conexiuni naționale fără a fi însoțiți de un adult, părinții sau tutorele legal al acestora trebuie să acorde o autorizație scrisă, care va fi anexată la bilet, utilizând formularul prevăzut la următorul link.

  Flix și FlixCompanies nu sunt responsabile pentru supravegherea minorilor.

 • Cu privire la punctul 12: O persoană a cărei mobilitate este redusă la utilizarea mijloacelor de transport din cauza unei dizabilități fizice (senzorială sau locomotorie, permanentă sau temporară), a unei dizabilități sau deficiențe intelectuale sau a oricărei alte cauze de dizabilitate sau din cauza vârstei și a cărei condiție necesită atenție adecvată și adaptarea serviciului furnizat tuturor pasagerilor la nevoile sale specifice („Persoană cu dizabilitate sau mobilitate redusă” sau „Persoană cu dizabilități”).
 • Cu privire la punctul 12.2.1: O persoană însoțitoare are dreptul să călătorească gratuit în cazul în care pasagerul poate dovedi nevoia de a fi însoțit în orice moment. Dovada este furnizată prezentând documentul corespunzător care prevede necesitatea asistenței constante la plecare; în Italia, certificatul de sănătate (Certificato) eliberat de autoritatea medicală locală (ASL) sau de Institutul Național de Asigurări Sociale (INPS).
 • Cu privire la punctul 12.2.3: Câinii utilitari pentru persoanele cu dizabilități și câinii ghizi pentru nevăzători sunt transportați gratuit, la prezentarea unui document valabil care să dovedească dizabilitatea gravă sau un certificat echivalent (a se vedea 12.2.1). Aceste animale trebuie să poarte botniță dacă acest lucru este solicitat de șofer sau de un pasager.

4. Completări la condițiile speciale de transport pentru Polonia

 • Cu privire la punctul 2.2: Clauza nu exclude dreptul pasagerului de a schimba contractul de transport sau de a se retrage din contractul de transport la locul unde autocarul oprește în stația de autobuz în timpul călătoriei, pentru legăturile efectuate de FlixBus Polska sp. z o.o. Retragerea din contractul de transport în timpul călătoriei necesită notificarea prealabilă a șoferului. Schimbarea contractului de transport în timpul călătoriei necesită informarea prealabilă a șoferului și cumpărarea unui nou bilet.
 • Cu privire la punctul 3.1: Biletele cumpărate pentru cursele FlixBus Polska sp. z o.o., sunt considerate facturi în sensul Legii poloneze privind TVA-ul.
 • Cu privire la punctul 3.2.1: Achiziționarea biletelor de călătorie pentru legăturile efectuate de FlixBus Polska sp. z o.o se poate efectua la bordul autocarelor selectate.
 • Cu privire la punctul 3.5.4: Pentru călătoriile în interiorul Poloniei se vor acorda beneficii legale, care se acordă persoanelor care au dreptul, conform legislației poloneze, să primească reduceri de preț la biletele de transport public sau alte beneficii. Taxa se calculează, în acest caz, pe baza discountului legal și a prețului specificat în lista de prețuri valabile pentru ruta specificată. La îmbarcare, pasagerul este obligat să prezinte un document valabil, pentru a certifica dreptul la reducere pentru călătoria cu autocarul. Informații despre drepturile legale și documentele valabile care confirmă autorizarea găsiți aici.
 • Cu privire la punctul 5: Pentru serviciile operate de către FlixBus Polska sp. z o.o. prevederile stabilite conform clauzei 5 se vor aplica și în cazul lipsei unui document valid de identificare, care să certifice dreptul la un bilet gratuit sau la preț redus.
 • Cu privire la punctul 5.3: Pentru serviciile operate de către FlixBus Polska sp. z o.o. tariful majorat va reprezenta suma dintre tariful corespunzător și tariful suplimentar: 150 PLN - încasați în timpul controlului sau 200 PLN - atunci când a fost emisă o solicitare de plată.
 • Cu privire la punctul 5.4: Pentru serviciile operate de către FlixBus sp. z o.o. tariful majorat și tariful suplimentar vor fi rambursate, iar solicitarea de plată va fi anulată după efectuarea plății taxei de procesare în valoare de 15 PLN și dacă pasagerul poate, nu mai târziu de 7 zile de la data transportului, să furnizeze documentele care să ateste că a fost rezervată călătoria relevantă sau că are dreptul la un bilet gratuit sau redus. Documentele relevante trebuie trimise prin intermediul formularului de contact la adresa https://help.flixbus.com/s/home-ro?language=ro sau prin scrisoare recomandată la adresa: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Varșovia, Polonia.
 • Cu privire la punctul 9.3: În Polonia consumul de alcool la bordul autocarului nu este permis.
 • Cu privire la punctul 9.5: Pentru legăturile operate de FlixBus Polska sp. z.o.o. se aplică prevederile paragrafului 9.5, în sensul că pasagerul trebuie să plătească despăgubiri de valoarea prejudiciului produs în mod real.
 • Cu privire la punctul 12: În Polonia și pentru serviciile operate de către FlixBus Polska sp. z o.o., paragrafele 12.2.3 și 12.2.4 se aplică persoanelor cu dizabilități și câini însoțitori, astfel cum este definit de legile relevante. Se aplică următoarele prevederi:
 • Cu privire la punctul 12.2.3: Câinele însoțitor al unei persoane cu dizabilități este transportat fără costuri suplimentare, cu condiția ca acesta să fie echipat cu un ham, iar persoana cu dizabilități să dețină un certificat care să confirme statutul de câine însoțitor și un certificat de vaccinare veterinară obligatoriu. Aceste animale nu trebuie să poarte botniță.
 • Cu privire la punctul 12.2.4: Prevederea nu se aplică.
 • Cu privire la punctul 17: Pentru Polonia nu se aplică prevederile enumerate de articolul 17, ci următoarele prevederi privind răspunderea (17.8.1 până la 17.8.9), în conformitate cu dreptul civil polonez și cu legea poloneză privind transportul de persoane:
 • Cu privire la punctul 17.8.1: Plângerile care decurg din contractul cu transportatorul trebuie depuse folosind formularul de pe portalurile web ale Flix, adresate în scris către FlixBus, sau trimise în scris, prin scrisoare recomandată, la următoarea adresă: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Varșovia, Polonia. Plângerile pot fi adresate în termen de un an de la data apariției circumstanțelor care fac obiectul plângerii.
 • Cu privire la punctul 17.8.2: Plângerea trebuie să conțină numele persoanei care a depus plângerea, descrierea împrejurărilor și imputările care rezultă din acestea, indicarea pierderii suferite, dreptul care se invocă și semnătura reclamantului. La plângere trebuie atașate originale sau fotocopii ale biletelor și a altor documente privind încheierea contractului de transport, inclusiv cele care dovedesc dreptul la transportul gratuit sau redus.
 • Cu privire la punctul 17.8.3: În cazul plângerilor cu privire la bagaje, se vor prezenta concret prejudiciile și circumstanțele în care acestea s-au produs.
 • Cu privire la punctul 17.8.4: În cazul în care plângerea nu conține detaliile menționate mai sus, aceste informații trebuie să fie prezentate ulterior. Transportatorul solicită reclamantului, în acest caz, prezentarea ulterioară a acestor informații în termen de 14 zile de la primirea solicitării. Lipsa de răspuns din partea reclamantului la solicitare în cadrul acestui interval duce la ignorarea plângerii.
 • Cu privire la punctul 17.8.5: Transportatorul prelucrează plângerea în termen de 30 de zile de la data primirii plângerii completate.
 • Cu privire la punctul 17.8.6: Alte condiții și procedura detaliată de depunere a plângerilor sunt reglementate de legea poloneză privind transportul și în normele sale de aplicare.
 • Cu privire la punctule 18 și 19: Aceste clauze nu se aplică legăturilor efectuate de FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Completări la condițiile speciale de transport pentru Republica Cehă

 • Cu privire la punctul 3.3.3: În conformitate cu prevederile Secțiunii 1840 din Legea nr. 89/2012 Coll. privind Codul Civil, modificată, prevederile speciale privitoare la obligațiile instituite prin contractele semnate la distanță, prin care consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în termen de paisprezece zile, nu se vor aplica contractelor de transport de pasageri.
 • Cu privire la punctele 11.2–11.4: În locul restricțiilor de vârstă de la alineatele 11.2–11.4, copiii cu vârsta sub șase ani pot fi transportați numai dacă sunt însoțiți de o persoană cu vârsta de peste zece ani.
 • Cu privire la punctul 11.5: Pasagerii cu vârsta de până la șase ani sunt transportați gratuit; aceasta nu se aplică celui de-al doilea copil sau altui copil succesiv însoțit de același pasager, sau dacă copilul beneficiază de un loc separat la solicitarea pasagerului însoțitor.  Pasagerii cu vârsta între 6 și 18 ani călătoresc la un preț redus.
 • Cu privire la punctul 12: Pe teritoriul Republicii Cehe, persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate limitată călătoresc la un tarif redus, dacă pot prezenta un card ZTP sau ZTP/P emis în Republica Cehă.
 • Cu privire la punctul 12.2.1: Însoțitorul este transportat gratuit, dacă se prezintă dovezi privind necesitatea însoțirii permanente. Prezentarea dovezii este definită ca fiind prezentarea unui document adecvat la începutul călătoriei, care să specifice necesitatea însoțirii permanente; în Republica Cehă, acest document este un card ZTP/P valabil, emis în Republica Cehă.
 • Cu privire la punctul 12.2.4: Această dispoziție nu se aplică.
 • Cu privire la punctul 16.2: În eventualitatea în care un pasager deține un bilet dus pentru un mijloc de transport de legătură care, la stația de plecare, întârzie cu 60 de minute sau mai mult, iar pasagerul decide să nu mai efectueze călătoria, pasagerul are dreptul de a i se rambursa costul călătoriei.
 • Cu privire la punctele 17.1.–17.3, 17.6 și 17.7: Se vor aplica prevederile privind răspunderea civilă.
 • Cu privire la punctul 17.4.2: În locul prevederii incluse, se vor aplica următoarele: pasagerul va avea dreptul la o rambursare a daunelor dovedite asupra bagajelor pierdute transportate în compartimentul pentru bagaje, până la o valoare maximă de 3.000 CZK.
 • Cu privire la punctul 18: Pe lângă prezentele Condiții generale de transport, se va aplica Decretul Ministrului transporturilor și al comunicațiilor nr. 175/2000 Coll., privind normele de transport aplicabile transportului public, feroviar și rutier, de pasageri, sau alte legi relevante.
 • Cu privire la punctul 19: Orice potențial diferend dintre FlixBus CZ s.r.o. și un pasager va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești din  Republica Cehă. 

6. Completări la condițiile speciale de transport pentru Suediei

 • Cu privire la punctul 16.2: 
  • Întârzierile călătoriilor pe liniile care au o distanță totală mai mică de 150 km. (de ex., linia 690 între Arlanda și Stockholm C)
   • Întârzierile călătoriilor pe linii care au o distanță totală mai mică de 150 km, se aplică alte prevederi în cazul întârzierilor care depășesc 20 de minute.
   • Pasagerii fie pot să își continue călătoria cu alte mijloace de transport, fie cu autobuzul întârziat, în ambele cazuri pasagerii vor avea dreptul la o compensație financiară. Aceasta nu depinde de distanța pe care o acoperă pasagerul, ci de distanța totală a liniei de autobuz utilizate.
  • Compensație pentru alte mijloace de transport.
   • Dacă există indicații rezonabile pentru a presupune că pasagerii vor întârzia pentru mai mult de 20 de minute până la destinație, pasagerii au dreptul în primul rând să efectueze călătoria cu alte mijloace de transport și apoi să primească compensație pentru transportul alternativ. Transportul alternativ poate fi, de exemplu, transportul public, taxi sau mașina proprie. Solicitările de rambursare a călătoriilor cu taxiul pot fi luate în considerare numai dacă respectiva călătorie a fost efectuată de la și către stațiile exacte care au fost rezervate sau planificate.
   • Costurile pentru transportul alternativ trebuie să fie rezonabile în raport cu circumstanțele și nu trebuie să depășească 1/40 din valoarea prețului de bază, astfel cum este definit de Codul asigurărilor sociale (2010:110), (1182,50 SEK pentru anul 2020). Nu există limite predeterminate în ceea ce privește costurile rezonabile, acest lucru urmând a fi stabilit în fiecare caz în parte.
   • De asemenea, pasagerii pot avea dreptul la o compensație pentru alte mijloace de transport în cazul unei întârzieri, chiar dacă pasagerii nu au putut achiziționa un bilet de autobuz. Autobuzul trebuie să aibă o întârziere mai mare de 20 minute, iar pasagerii trebuie să își fi planificat să călătorească în mod special exact cu acest autobuz care a avut întârziere. Trebuie să se poată dovedi faptul că pasagerii au făcut anumite pregătiri, cum ar fi prezentarea la stația de autobuz/autogară pentru a călători cu autobuzul care a avut întârziere. 
  • Rambursarea valorii biletelor
   • Dacă pasagerii aleg să își continue călătoria cu autobuzul întârziat, au dreptul la o rambursare a prețului:
    • Dacă se întârzie călătoria cu mai mult de 20 minute, au dreptul la o rambursare de 50% din prețul biletului.
    • Dacă se întârzie călătoria cu mai mult de 40 minute, au dreptul la o rambursare de 75% din prețul biletului.
    • Dacă se întârzie călătoria cu mai mult de 60 minute, au dreptul la o rambursare de 100% din prețul biletului.
   • Pasagerii care solicită o rambursare pentru mijloace alternative de transport trebuie să transmită o cerere în decurs de două luni de la producerea întârzierii.

7. Completări la condițiile speciale de transport pentru Ucraina

 • Cu privire la punctul 15.1: Cetățenii Ucrainei și persoanele care vin din Ucraina au în general permisiunea de a transporta animale mici (câini, pisici, rozătoare etc.) pe rutele operate de FlixBus CEE North GmbH, FlixBus Polska sp. z o.o. . Transportul animalelor este permis numai în bagaje special desemnate. Prezența unui animal la bord nu trebuie să pericliteze siguranța pasagerilor. În cele din urmă, șoferul autobuzului decide dacă permite transportul animalului.

8. Completări la condițiile speciale de transport pentru Regatul Unit

 • Cu privire la punctul 11.3: Se aplică numai în cazul călătoriilor care rămân în Regatul Unit.
 • Cu privire la punctul 11.4: În cazul serviciilor care călătoresc în afara Regatului Unit, copilul trebuie să aibă cel puțin 16 ani pentru a călători independent.

9. Completări la condițiile speciale de transport pentru Spania

 • Cu privire la punctul 19: Flix SE renunță în mod expres la și exclude competența consiliilor de arbitraj în transporturi în ceea ce privește soluționarea litigiilor legate de serviciile pe care le furnizează. În cazul în care pasagerii înaintează reclamații către consiliile de arbitraj în transporturi, aceștia vor fi informați cu privire la opțiunile alternative de soluționare a litigiilor.

10. Completări la condițiile speciale de transport pentru Grecia

 • Cu privire la punctul 9: Se aplică următoarele obligații ale pasagerilor:
  • Pasagerilor nu le este permis să facă zgomot (de exemplu, să folosească un radio pe difuzor).
  • Nu este voie să se lipească autocolante, să se distribuie materiale tipărite, să se comercializeze mărfuri, să se efectueze propagandă de nicio formă, să se cânte la instrumente muzicale și să se cerșească.
 • Cu privire la punctul 11.2: Copiilor și minorilor care nu au împlinit încă vârsta de 7 ani li se va permite să călătorească cu toate serviciile naționale și internaționale programate numai dacă sunt însoțiți de un adult.
 • Cu privire la punctul 11.3: Copiii și minorii cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani pot călători singuri numai în cazul în care un părinte sau un tutore legal a confirmat în scris în timpul rezervării că minorul în cauză este capabil și în măsură să pornească în călătorie neînsoțit și nesupravegheat. Flix, FlixCompanies și afiliații acestora nu își asumă nicio responsabilitate pentru supravegherea unui minor. Copiii care călătoresc singuri nu pot călători cu servicii peste noapte și dincolo de granițele naționale. În plus, toți copiii care călătoresc singuri nu sunt autorizați să participe la călătorii care implică legături.
 • Cu privire la punctul 11.4: În cazul serviciilor care oferă călătorii între Grecia și statele membre ale UE, copiii și minorii pot călători independent după ce au împlinit 6 ani. În cazul copiilor însoțiți, eventualele cărucioare trebuie puse de către însoțitorul copilului în compartimentul pentru bagaje.
 • Cu privire la punctul 16.1: Pasagerilor care călătoresc între Grecia și alte state membre li se poate permite să transporte animale de companie mici, sub responsabilitatea pasagerului și la discreția șoferului sau a altui personal autorizat al transportatorului, în funcție de ocuparea (capacitatea) vehiculului și de securitatea pasagerilor (cu excepția câinilor de serviciu), dacă:
  • Sunt plasate într-o cușcă de transport sigură, de tip închis, cu dimensiuni de până la 70 cm x 40 cm x 50 cm.
  • Sunt însoțite de proprietar sau deținător.
  • Proprietarul sau deținătorul poartă o carte personală de sănătate – pașaportul animalului.
  • Proprietarul sau deținătorul animalului rămâne aproape de acesta și are grijă să evite vătămarea sau cauzarea de neplăceri celorlalți pasageri.
  • Aceștia pun animalele în spațiile libere din vehicule, fără a obstrucționa coridoarele, punctele de intrare/ieșire și cele de validare a biletelor, pentru a nu risca transportul în siguranță al altor pasageri.
  • În cazul unor servicii interurbane și intracomunitare regulate și ocazionale, animalele trebuie transferate obligatoriu în compartimentul pentru pasageri și în niciun caz în compartimentul pentru bagaje (inclusiv în cazul animalelor aflate în colete).
  • În mod specific, câinii de serviciu, respectiv câinii-ghid instruiți pentru persoanele nevăzătoare și câinii de asistență pentru mobilitate aparținând persoanelor cu dizabilități de mobilitate, precum și câinii aflați în timpul procedurii de instruire drept câini de serviciu, sunt transportați după cum urmează:
  • fără cușcă și botniță, dacă au lesă, indiferent de dimensiunea lor.
  • Utilizatorul sau instructorul, după caz, al câinelui de serviciu trebuie să aibă asupra sa și să prezinte, la solicitarea inspectorului biletului sau a personalului special autorizat în acest scop, documentele definite de lege care certifică suficiența instruirii animalului (dacă este instruit sau în curs de instruire), starea sa de sănătate, precum și faptul că utilizatorul sau instructorul câinelui deține certificarea relevantă și dovada utilizării animalului.
  • În cazul unui utilizator sau instructor care este cetățean UE sau cetățean al unei țări terțe, însă rămâne în Grecia pentru o perioadă scurtă, documentele necesare, astfel cum au fost emise de o instituție sau de un serviciu oficial din țara de origine, trebuie traduse în limba engleză. În cazul șederii pe termen lung în Grecia (adică din motive de muncă, ședere permanentă etc.), documentele menționate mai sus trebuie traduse oficial în limba greacă de către autoritățile elene din străinătate (ambasade etc.), conform prevederilor legislației relevante.
  • Utilizatorul sau instructorul, după caz, al câinelui de serviciu trebuie să se ocupe de menținerea curățeniei vehiculului și de tranzitul și deplasarea neobstrucționate ale celorlalți pasageri.

Se remarcă faptul că, în cazul producerii de daune, se aplică prevederile generale ale Codului civil cu privire la responsabilitățile deținătorului animalului pentru prejudiciile provocate de acesta unei alte persoane (art. 924 CV).

 • Cu privire la punctul 14: Transportatorul și asociații acestuia au obligația de a asigura pasagerii, în cazul unui accident rutier, pe întreaga durată a transportului până la și inclusiv în momentul îmbarcării în vehicul și al debarcării din acesta.