Termene și condiții privind conexiunea Wi-Fi

IMPORTANT

Citiți termenii și condițiile acestui acord înainte de a accesa și utiliza serviciul Wi-Fi. Prin accesarea și utilizarea serviciului Wi-Fi sunteți de acord cu termenii și condițiile stabilite mai jos. Dacă nu acceptați termenii și condiții, nu veți putea accesa sau utiliza serviciul Wi-Fi. 

Serviciul Wi-Fi este un serviciu oferit de Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Germania (denumită în continuare „FlixBus”), operat tehnic de furnizori de servicii externi (IT), care sunt specificați mai detaliat în Politica de confidențialitate la care se face trimitere aici.

Definiții

„Informații” înseamnă toate materialele livrate de FlixBus prin intermediul serviciului Wi-Fi (denumit în continuare „Hotspot”). „Utilizator” se referă la dvs., utilizatorul final al Hotspot-ului. „Contract” înseamnă acest acord Hotspot. 

Garanție

Hotspot-ul este furnizat „așa cum este” și „după cum este disponibil”, iar FlixBus nu oferă garanții sau declarații, indiferent dacă este expres sau implicit în legătură cu informațiile, inclusiv garanții implicite sau condiții de exhaustivitate, acuratețe, calitate satisfăcătoare sau adecvare pentru o scop special. Utilizatorul ia la cunoștință: (a) că este tehnic imposibil să se furnizeze Hotspot-ul complet fără defecte și că FlixBus nu se angajează să facă acest lucru; (b) că defecțiunile pot duce la indisponibilitatea temporară a Hotspot-ului; și (c) că funcționarea Hotspot-ului poate fi afectată negativ de condițiile și performanțele care nu pot fi controlate de FlixBus, inclusiv transmiterea, legăturile de telecomunicații între FlixBus și Utilizatori, între diferite părți ale FlixBus și între FlixBus și alte sisteme și rețele.
Răspundere

Utilizatorul este de acord că, cu excepția decesului și a vătămărilor corporale rezultate din neglijența FlixBus, FlixBus nu va fi răspunzător în contract, delict, neglijență, obligație legală sau de altfel pentru orice pierdere sau daună care rezultă din sau în legătură cu acest contract, inclusiv daune pentru pierderea afacerii, pierderea profiturilor, întreruperea afacerii, pierderea informațiilor comerciale sau orice altă pierdere materială (chiar și atunci când FlixBus a fost informat despre posibilitatea unei astfel de pierderi sau daune). Utilizatorul recunoaște, de asemenea, că unele informații, de exemplu software-ul, sunt furnizate către FlixBus (direct și indirect) de către terți și, prin urmare, FlixBus nu poate oferi nicio garanție de orice natură în legătură cu aceste informații. De asemenea, este important să asigurați o copie de siguranță adecvată a propriului sistem (de exemplu, firewall-ul personal). În general, utilizați sistemul complet pe propriul risc. Orice cerere de despăgubire împotriva FlixBus care rezultă din utilizarea sistemului este exclusă. Acest lucru se aplică și daunelor cauzate de defecțiuni ale sistemului Wi-Fi.

Utilizarea Hotspot-ului / despăgubiri

Utilizatorul se angajează: a) să nu utilizeze Hotspot-ul în niciun scop ilegal; b) că nu va face nicio utilizare a hotspot-ului astfel încât întreaga sau o parte a hotspot-ului să fie întreruptă, deteriorată, să aibă eficiență sau eficacitatea redusă sau funcționalitatea hotspot-ului să fie în vreun fel afectată; c) să nu utilizeze Hotspot-ul pentru transmiterea sau postarea de viruși informatici sau orice material care este defăimător, ofensator sau cu caracter obscen sau amenințător sau în așa fel încât să provoace disconfort, neplăceri sau anxietate inutilă; d) Nu pot fi distribuite informații cu conținut ilegal sau imoral. Aceasta include, dar nu se limitează la, informații care servesc scopului de a incita, glorifica sau de a lua în derâdere violența, conține pornografie ofensatoare din punct de vedere sexual, pune în pericol sau interferează cu bunăstarea morală a copiilor sau adolescenților sau dăunează reputației FlixBus. e) că nu va folosi Hotspot-ul pentru a transmite orice material în scopuri de publicitate, promovare și / sau publicitate fără acordul prealabil scris al FlixBus, cu excepția cazului în care o astfel de transmisie a fost solicitată în mod specific de către un alt utilizator al Hotspot-ului; și f) că, în cazul în care utilizatorul are vreun drept, reclamație sau acțiune împotriva oricărui alt utilizator care rezultă din utilizarea Hotspot-ului, acesta va urmări acest drept, reclamație sau acțiune independent de și fără a recurge la FlixBus.

Utilizatorul va despăgubi și va apăra FlixBus împotriva tuturor pretențiilor, răspunderii, daunelor, costurilor și cheltuielilor, inclusiv onorariile legale, care decurg din încălcarea prezentului contract sau a oricărei utilizări a hotspot-ului de către utilizator. Utilizatorul recunoaște că FlixBus nu are control asupra naturii sau conținutului informațiilor sau al programelor transmise sau primite de Utilizator folosind Hotspot și că FlixBus nu examinează în niciun fel utilizarea la care Utilizatorul pune Hotspot. Utilizatorul este de acord să despăgubească în totalitate FlixBus împotriva oricăror revendicări sau proceduri legale apărute în legătură cu utilizarea de către Utilizator a hotspot-ului care sunt aduse sau amenințate împotriva FlixBus de către orice altă persoană.

Proprietate intelectuală

Utilizatorul recunoaște că toate drepturile de autor, mărcile comerciale și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală din Hotspot vor rămâne în proprietatea FlixBus sau a licențiatorului său.

Suspendarea și încetarea

FlixBus va avea dreptul să rezilieze imediat acest contract și / sau să suspende Hotspot-ul în cazul în care utilizatorul comite o încălcare a Termenilor și condițiilor.

Datele utilizatorului

Ca parte a utilizării acestui serviciu, adresa MAC a dispozitivului dvs. va fi stocată pentru a-i permite accesul la rețea. Icomera poate să o vizualizeze până la 2 săptămâni, după care este anonimizată și păstrată timp de până la 12 luni. Puteți solicita accesul, ștergerea, restricționarea sau portabilitatea acestor date sau puteți depune o reclamație prin e-mail (privacy@icomera.com). Colectarea datelor care are loc atunci când se utilizează Hotspot este permisă în conformitate cu articolul 6 (1) b GDPR.

Modificări la Termenii și condițiile

FlixBus își rezervă dreptul de a modifica periodic acești termeni și condiții, plasând o notă a acestei modificări în acest fișier. Utilizarea continuă a Hotspot-ului de către Utilizator după notificarea unei astfel de modificări va fi considerată ca fiind acceptarea de către Utilizator a oricărei astfel de modificări. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice în mod regulat acest fișier pentru a stabili dacă acest contract a fost modificat. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu orice modificare a termenilor și condițiilor din acest contract, atunci Utilizatorul trebuie să înceteze imediat utilizarea Hotspot-ului.

Separabilitate

Fiecare prevedere a prezentului Contract, care exclude sau limitează răspunderea, va fi interpretată separat, aplicându-se și precedând chiar dacă, din orice motiv, una sau alta dintre aceste prevederi este considerată inaplicabilă sau neexecutabilă în orice circumstanțe și va rămâne în vigoare, indiferent de rezilierea prezentului Contract, oricum ar fi ocazia. Nicio renunțare de către FlixBus nu va fi interpretată ca o renunțare la orice încălcare a oricărei prevederi a prezentului Contract. Prezentul contract va fi guvernat de legislația germană, iar părțile se supun în mod irecuperabil jurisdicției exclusive a instanțelor germane. Curtea de jurisdicție este München. Vă rugăm să aveți grijă de dispozitivul dvs. wireless. FlixBus nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi sau daune.